Skip to content

Ynglŷn â Byw Heb Ofn

Ynglŷn â Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae’r wefan yn adnodd pwysig hefyd ar gyfer Llinell Gymorth Byw Heb Ofn sy’n cael ei rheoli gan Cymorth i Ferched Cymru, ond sy’n cael ei chyllido’n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Llinell gymorth yw hon yn bennaf ar gyfer y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol, ond gallwch ffonio ynglŷn ag unrhyw fath o drais yn erbyn menywod a byddant yn eich cyfeirio at wasanaeth yn eich ardal. Fel arall, gallwch ffonio un o’r llinellau cymorth cenedlaethol ar gyfer Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd/Priodas dan Orfod a Chaethwasiaeth sydd i’w gweld ar y wefan hon.

Rydym yn awyddus i gael adborth ar y wefan bob amser o ran pa mor ddefnyddiol a hawdd ei defnyddio ydyw. Byddai’n braf clywed unrhyw sylwadau cadarnhaol, ond yn yr un modd, does yr un wefan yn berffaith. Os oes gennych chi unrhyw syniadau ynglŷn â gwella’r wefan neu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw gynnwys sydd angen ei adnewyddu neu ddolenni sydd angen eu newid, rhowch wybod i ni.

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter