Skip to content

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Dydy pobl ddim yn sylwi ar arwyddion cam-drin domestig am fisoedd, hyd yn oed blynyddoedd yn aml a dydy’r hyn mae dioddefwyr yn ei weld ddim yr un peth ag y mae ffrindiau a pherthnasau pryderus yn ei weld.

Dydy’r arwyddion ddim yn hawdd i’w gweld bob tro gan y gall y cam-drin waethygu’n raddol gydag amser.

Gwyliwch y fideo (Dolen allanol), i weld a yw’r teulu yma’n edrych yn gyfarwydd i chi.

 

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter