Skip to content

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Bydd 16% o ddynion yng Nghymru a Lloegr yn ddioddefwyr cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywydau.

Mae ein fideo diweddaraf yn tynnu sylw at un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dynion sy’n ddioddefwyr - cyfaddef bod problem a dod o hyd i’r dewrder i siarad amdani.

Lansiwyd yr ymgyrch hon ym mis Ebrill 2013.

Os ydych chi neu unrhyw un arall yn profi cam-drin domestig, ffoniwch y llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar 0808 80 10 800.

Gweld y ffilm (Dolen allanol)

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter