Skip to content

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Rhoddwyd gwybod i’r heddlu am fwy na 47,000 o achosion o gam-drin domestig yng Nghymru y llynedd, er y credir bod nifer gwirioneddol o ddioddefwyr yn llawer uwch.

Nid yw arwyddion cam-drin yn hawdd i’w gweld bob tro gan y gall y cam-drin waethygu’n raddol gydag amser. Gall arwyddion cam-drin domestig barhau heb i neb eu gweld am fisoedd neu flynyddoedd lawer hyd yn oed. Yn aml nid yw’r hyn y mae dioddefwyr yn ei weld yr un fath ag y mae ffrindiau, perthnasau a chymdogion yn ei weld.

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn adnabod rhywun sy’n dioddef cam-drin domestig, neu’n ddioddefwr eich hun, ffoniwch y llinell gymorth gyfrinachol 24 awr am ddim ar 0808 80 10 800.

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter