Skip to content

Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Roedd yr ymgyrch hon yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod plant yn ddioddefwyr distaw cam-drin domestig, gan ddangos sut y gall cam-drin domestig effeithio ar blant yn eu perthynas â’u cyfoedion.

Efallai y byddan nhw’n dioddef trawma yn sgil yr hyn y maen nhw’n ei weld a gall y cam-drin gael effaith ddifrifol ar eu hymddygiad, eu hiechyd ac ar eu perfformiad addysgol. Gallant ddioddef diffyg hunanhyder, mynd i’w cragen, dioddef gorbryder ac anawsterau ymddygiadol.

Os ydych chi neu unrhyw un arall yn profi cam-drin domestig, ffoniwch y llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar 0808 80 10 800.

Gweld y ffilm (Dolen allanol)

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter