Skip to content

Sut mae cael cymorth

Sut mae cael cymorth

Ffoniwch 999 os ydych chi'n credu eich bod chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn perygl dybryd 
 
Rwyf angen cymorth

Rwyf angen cymorth

Os ydych chi’n profi, neu wedi profi cam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol, nid ydych ar eich pen eich hun. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael i chi yma a manylion y rheini y gallwch gysylltu â nhw gael cymorth.

Mae rhywun rwy'n ei adnabod angen cymorth

Mae rhywun rwy'n ei adnabod angen cymorth

Helpwch ffrind neu aelod o’r teulu drwy wybod sut i adnabod arwyddion cam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol. Gallwch gael cyngor ar sut i'w cynorthwyo ac i ble i fynd am ragor o wybodaeth.

Poeni am eich ymddygiad chi neu rywun arall?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn ymosodol neu'n dreisgar tuag at eu partner neu berthynas, gallwch dderbyn cefnogaeth a chymorth cyfrinachol drwy ffonio 0808 802 4040 neu e-bostio info@respectphoneline.org.uk

(Mae galwadau am ddim o linellau tir a'r rhan fwyaf o ffonau symudol. Llinellau ar agor 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener)

Mynnwch air â rhywun yn gyfrinachol gan:

Linell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 8010 800
Gwasanaeth negesdestun: 078600 77333
E-bostiwch: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru
Sgwrsio byw:

Dewiswch yr opsiwn i ganiatáu ffenestri naid yn eich porwr os ydych am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mae sgwrsio byw ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter